A Asociación Cultural "CULTURA ABERTA", manifesta unha inquedanza, recuperar parte da nosa historia máis recente,          
                  precisamente daquela década que marcou coa súa tráxica pegada o noso desenvolvemento como comunidade,e así 
precisamente rendir unha merecida homenaxe ós homes e mulleres que loitaron por conquerir este réxime de dereitos e liberdades, despois de caseque cuarenta anos de dictadura.

                  Con este propósito organizamos xornadas de memoria histórica, onde participan historiadores, investigadores e testemuñas, dando froito tamén a edición dos libros: "Azos de Memoria"(2009) e "Ecos dun Tempo"(2010)